Websites

Op deze pagina vind je alle websites die getipt zijn door lotgenoten. De websites zijn ondergebracht onder de thema’s:

 1. Stigma
 2. Bipolariteit
 3. Herstel
 4. Medicatie

Stigma

Hieronder vind je websites rondom het thema stigma.

 • Samen Sterk zonder Stigma – werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken ze aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Ze bieden handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke  samenleving. Het YouTube kanaal van Samen Sterk zonder Stigma wordt ook door anderen aanbevolen.
 • Ook Kenniscentrum Phrenos besteedt regelmatig aandacht aan stigmatisering. Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen. Ze doen dat conform de kenniscyclus, door kennis te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden, te delen en te doen toepassen. Vanuit deze kennis wil Kenniscentrum Phrenos het beleid ten aanzien van de zorg voor mensen met psychische aandoeningen beïnvloeden.

Bipolariteit

Onder bipolariteit zijn websites te vinden over de bipolariteit in z’n geheel, depressie en psychosegevoeligheid.

Bipolariteit

 • Plusminus is een vereniging van en voor mensen met die leven met bipolariteit en hun naasten. Ze maken zich sterk voor verbetering van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen die leven met bipolariteit. Daarnaast bestrijden ze het stigma op psychische kwetsbaarheid. Op de website is informatie te vinden over de stoornis en wat de vereniging te bieden heeft zoals de lotgenotenlijn, lokale lotgenotengroepen en andere activiteiten.
 • Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) wil de zorg voor mensen die leven met bipolariteit Nederland verbeteren. Verder zetten ze zich in om de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden.
 • Ups & Downs is een Belgische vereniging die mensen die leven met bipolariteit of een depressie en naasten ondersteunen bij het omgaan met en (h)erkennen van bipolariteit of een depressie. Ups & Downs beschikt naast een website over onder andere lotgenotengroepen en eigen tijdschriften.
 • Veel mensen die leven met bipolariteit en hun naasten krijgen gedurende hun leven te maken met vragen en dilemma’s rondom erfelijkheid bij het leven met bipolariteit. Op de website van Erfelijkheid Bipolair is meer informatie te vinden omtrent dit thema.
 • Op de website van Thuisarts wordt puntsgewijs kort en bondig uitleg gegeven over onder andere bipolariteit, medicatie en hoe een depressie en/of manie voorkomen kan worden.

Depressie

 • MIND Blue brengt mensen met en zonder depressieve klachten in beweging door hen te informeren, inspireren, motiveren en te ondersteunen. MIND Blue is voor en door mensen met depressieve ervaringen. Binnen de website van MIND Blue wordt ook aandacht besteed aan een bipolariteit. Onder aan de pagina is onder andere een flyer aan te vragen met 10 tips die kunnen helpen bij het omgaan met het leven met bipolariteit.
 • De Depressie Vereniging is er voor mensen met een depressie en hun naasten. De Depressie Vereniging heeft een groeiend ledenbestand, timmert hard aan de weg om kennis met belangstellenden te delen en de dienstverlening verder te verbeteren.
 • De website Alles Goed heeft als doel dat mensen van elkaar leren en steun putten uit elkaars verhalen.

Psychosegevoeligheid

 • PsychoseNet is een platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel. Er wordt bijvoorbeeld beschreven wat een psychose is, wat oorzaken kunnen zijn, ingegaan op de fasen van herstel, behandelingen en tips. Binnen deze website wordt ook aandacht besteed aan onder andere de kenmerken en oorzaken van bipolariteit. Let op! Er is zowel een hoofdkop ‘bipolaire stoornis’, ‘manisch-depressief’ als ‘depressie’. Ook de YouTube pagina van PsychoseNet wordt aangeraden door lotgenoten.

Herstel

Hieronder zijn websites weergegeven van organisaties die herstelgericht werken, van herstelacademies en van herstelondersteunende tools.

Organisaties

 • Stichting HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid). HEE geeft cursussen en trainingen aan mensen met psychische kwetsbaarheid, ervaringsdeskundigen en aan zorgverleners. Bekijk het aanbod op de website.
 • Ixta Noa is een landelijke organisatie die werkt vanuit ervaringsdeskundigheid & herstel en zich inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ixta Noa heeft op verschillende locaties in Nederland een Praktijkhuis waar inloopvoorzieningen plaatsvinden. Daarnaast heeft de organisatie het aanbod: zelfhulp- en nazorggroepen, online contact met ervaringsdeskundigen, logeervoorziening het Respijt, medezeggenschapsraad en ondersteuning in de wijk. Bekijk welk aanbod per regio beschikbaar is op de website.
 • Herstel Werkt! biedt samen met aanbieders van herstelgerichte activiteiten een overzicht van het aanbod in de wijken van Amsterdam op de website. Ook is een overzicht te vinden van cursussen en opleidingen voor ervaringsdeskundigheid.

Herstelacademies

 • Enik Recovery College is een herstelacademie, een leeromgeving en ontmoetingsplek voor mensen die ervaring hebben met ontwrichting door een psychische kwetsbaarheid. Het uitgangspunt is herstel door peer support: het bieden van steun en delen van ervaringen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Enik Recovery College heeft meerdere locaties in omgeving Utrecht. Bekijk de website voor het diverse programma.
 • De herstelacademie bij EdanZ biedt ruimte voor groei aan mensen in hun herstelproces. De cursussen en workshops bieden tools voor ontwikkeling. Vrijwilligerswerk bij EdanZ kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een hersteltraject. Bekijk de website voor meer informatie.

Herstelondersteunende tools

 • Life Chart is een methode in de vorm van een boekje waarin dagelijks de stemmingen, levensgebeurtenissen en medicatie bijgehouden worden. Het kan helpen om grip te krijgen op stemmingswisselingen. KenBiS heeft de Life Chart in pdf-vorm beschikbaar gesteld.
 • WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een herstelmethode die helpt weer grip te krijgen op je leven. De methode kan alleen, met andere peers, met een herstelcoach of in een groep uitgevoerd worden. De WRAP is te volgen in de vorm van een cursus en wordt aangeboden door: Enik Recovery College, Pameijer, HEE en FAMEUS. Kijk op de website van PsychoNet voor meer informatie over WRAP en de manieren om zelf aan de slag te gaan met WRAP.
 • Zo blij dat ik schrijfIlja Kramer is ervaringsdeskundige binnen de GGZ. Zij leeft al ruim 20 jaar met bipolariteit. Ilja heeft geleerd hoe zij haar leven anders vorm kan geven. Met behulp van ambulante begeleiding, maar ook door het volgen van herstelondersteunende trainingen als de WRAP, de HOP en Wijzer Werken met Ervaring (WWME), maar ook door Mindfulness en Yoga te beoefenen, kreeg zij meer grip op haar leven en leeft zij weer een fijn leven. Meer weten? Bezoek http://www.zoblijdatikschrijf.nl. Ilja verzorgt ook (online) trainingen in het schrijven van je herstelverhaal, geeft de WWME en kan breed ingezet worden als ervaringsdeskundige GGZ. Je kan haar mailen op zoblijdatikschrijf@gmail.com om een keer een bel- of zoomafspraak te maken. Of als je in de buurt van Nijmegen woont, is een wandel-date een optie.
 • HOP – Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen zich soms af vragen of ze open over hun kwetsbaarheid kunnen zijn. Open zijn heeft zowel voor- als nadelen en kan vele vragen oproepen. De training “HOP: Honest, Open and Proud” is ontwikkeld om mensen te ondersteunen in hun denk- en keuzeproces. Je gaat zelf aan de slag met het keuzeproces van open zijn over je psychische uitdagingen. De methode helpt je voor- en nadelen af te wegen, waarna je een strategie kan gaan bepalen waarmee jij je ervaringen naar buiten brengt op een manier die bij jou past (indien je dat wenst). De HOP-training worden georganiseerd door HOP-facilitators, in ggz-instellingen en herstel- en zelfregiecentra. Wil je een HOP-training volgen? Informeer bij een instelling bij jou in de regio naar het aanbod.

Medicatie

Websites over medicatie vind je hieronder.

Op de website van Thuisarts wordt puntsgewijs kort en bondig uitleg gegeven over onder andere bipolariteit, medicatie en hoe je grip kunt krijgen op een depressie en manie.

Op de website ‘Alles over lithium‘ is informatie te vinden over wat belangrijk is om te weten om het medicijn verantwoord te kunnen gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld informatie verstrekt over bijwerkingen en hoe je het gebruikt. Ook is het mogelijk om vragen te stellen aan een deskundigenpanel dat bestaat uit hulpverleners en lithium gebruikers.

Ook KenBiS verstrekt informatie over lithium voor patiënten, die met lithium behandeld (gaan) worden, familieleden en andere betrokkenen. Dit kan gebruikt worden als kennismaking en later als naslagwerk. De tekst is opgesteld door ervaren behandelaars en de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie  zijn erin verwerkt.

Voor meer informatie andere soorten medicatie, zoals antipsychotica en antidepressiva wordt verwezen naar de pagina ‘Informatie medicatie